Wymiar sprawiedliwości staje się wymiarem formalności – uchwała ORA w Łodzi

Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi podjęła 19 grudnia br. uchwałę, w której odnosi się do rządowych reform wymiaru sprawiedliwości.

Zdaniem Rady zmiany te powinny budować zaufanie do bezstronnych i niezawisłych sądów, urzeczywistniać zasadę sprawiedliwości w prowadzonych postępowaniach i wydawanych orzeczeniach, odformalizowywać i upraszczać procedury, przez co będą transparentne i powszechnie zrozumiałe. – Przyjęte przez parlament RP ustawy o SN i KRS niewątpliwie nie spełniają żadnego z powyższych warunków – twierdzą łódzcy adwokaci.

Tych warunków nie spełni również przygotowany przez ministerstwo sprawiedliwości projekt zmian postępowania w sprawach cywilnych. Adwokaci zwracają uwagę, że proponowane zmiany wprowadzają nadmierny formalizm, polegający na wymogu spełnienia wielu formalnych rygorów nakładanych na strony postępowania, których niedochowanie pozwoli uchylić się sądowi od merytorycznego rozpoznania sprawy poprzez zwrot lub odrzucenie pism procesowych.

- Wymiar sprawiedliwości staje się wymiarem formalności, nie mającym nic wspólnego z realizacją zasady sprawiedliwości, w którym odbywa się swoiste polowanie na błędy formalne strony bądź pełnomocnika, powodujące niekorzystne skutki procesowe dla obywatela bądź skutkujące nierozpoznaniem merytorycznym istoty sprawy. – czytamy w uchwale.

Czytaj uchwałę  

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry