Zgromadzenie izby adwokackiej w Białymstoku


Sympozjum wyjazdowe połączone ze Zgromadzeniem Sprawozdawczym Izby Adwokackiej w Białymstoku odbyło się 26-28 maja w Rynie.  

Członkowie izby wysłuchali m.in. sprawozdania adw. dr Agnieszki Zemke-Góreckiej, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku. Podczas Zgromadzenia głos zabrał również adw. Jacek Trela, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Wśród gości była także adw. Ewa Krasowska, pełniącą funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury, obecni byli również  członkowie NRA: adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA oraz adw. Ziemisław Gintowt, opiekun izby adwokackiej w Białymstoku.

Podczas Zgromadzenia przyjęto uchwały finansowe i udzielono ORA w Białymstoku absolutorium za 2016 r. Doceniono funkcjonowanie Komisji tematycznych działających przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Białymstoku i przeznaczono środki finansowe na wspieranie ich działalności w 2017 r. Zgromadzenie zakończyło się uroczystą kolacją.

Podczas drugiego dnia sympozjum odbyły się wykłady SSN Grzegorza Misiurka oraz SSR w Warszawie Moniki Gajdzińskiej – Sudomir. Uczestnicy szkolenia uczestniczyli również w rejsie statkiem pasażerskim Gałczyński po jeziorach mazurskich sponsorowanym przez firmę Ankaja.

adw. Anna Gąsowska

adw. Karolina Zimoch 


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry