Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Koszalinie popiera Kongres Prawników Polskich

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Koszalinie popiera inicjatywę zwołania Kongresu Prawników Polskich 20 maja w Katowicach. Uchwałę w tej sprawie przyjęto 13 maja. 

Zdaniem Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Koszalinie, "wyzwania dzisiejszego świata wymagają poważnej i pogłębionej debaty oraz zaangażowania wszystkich środowisk, a w szczególności środowisk prawniczych".

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Koszalinie stoi na stanowisku, że"wszystkie zmiany w wymiarze sprawiedliwości winny przebiegać w sposób ewolucyjny, a nie rewolucyjny, z poszanowaniem fundamentalnych zasad prawa oraz ogólnie szanowanych w demokratycznym państwie prawnym wartości. Zmiany te winny być przy tym poprzedzone szeroko zakrojonymi konsultacjami społecznymi ze szczególnym uwzględnieniem środowisk prawniczych”.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski