Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Koszalinie

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Koszalinie odbyło się 28 maja 2022 r. w Dźwirzynie pod Kołobrzegiem.

Gośćmi Zgromadzenia byli prezes NRA adw. Przemysław Rosati oraz wiceprezes NRA adw. Agnieszka Zemke-Górecka. Zgromadzenie miało formę stacjonarną, frekwencja wyniosła 56% ogółu członków izby uprawnionych do wzięcia w nim udziału.

Sprawozdania z działalności organów ORA złożyli dziekan ORA adw. Ryszard Bochnia, członek Komisji Rewizyjnej adw. Paulina Juszkiewicz, rzecznik dyscyplinarny adw. Wiesław Breliński oraz prezes Sądu Dyscyplinarnego adw. Dorota Morzuch.  

Zgromadzenie wysłuchało wystąpień zaproszonych gości oraz specjalną uchwałą uhonorowało adw. Leona Kasperskiego, który po 67 latach pracy w Adwokaturze przeniósł się na listę adwokatów emerytów niewykonujących zawodu.

Prezes NRA adw. Przemysław Rosati wręczył odznaki Adwokatura Zasłużonym adw. Barbarze Cieślak i adw. Kindze Dagmarze Siadlak.

Zgromadzenie przyjęło uchwały podsumowujące ostatni rok funkcjonowania Okręgowej Rady Adwokackiej, zatwierdziło budżet oraz zaproponowane podwyższenie składki.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry