Zgromadzenie izby koszalińskiej apeluje o udział w KPP

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Koszalinie podjęło uchwałę, w której rekomenduje wszystkim członkom Izby udział w II Kongresie Prawników Polskich.

- Adwokatura Polska jest zobowiązana do zabrania stanowczego głosu w sprawach gwarancji podstawowych praw i wolności obywatelskich w naszym państwie. -  czytamy w uchwale.

 czytaj całą treść uchwały:

                                             

Uchwała nr 6

Zgromadzenia Izby Adwokackiej

w Koszalinie

z dnia 11 maja 2019r.

 

Adwokatura Polska stała i stać będzie na straży praw i wolności obywatelskich. Niezależna adwokatura jest gwarantem prawidłowego funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości. Niezawisłe sądy, niezależna prokuratura i wolna adwokatura, prawa te i wolności gwarantuje. Kryzys w wymiarze sprawiedliwości jest zagrożeniem podstaw funkcjonowania państwa prawa. Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Koszalinie rekomenduje wszystkim członkom Izby udział w II Kongresie Prawników Polskich w Poznaniu w dniu 1 czerwca 2019r., który stanowić będzie forum dyskusji o kryzysie w wymiarze sprawiedliwości i sposobom jego naprawienia. Adwokatura Polska jest zobowiązana do zabrania stanowczego głosu w sprawach gwarancji podstawowych praw i wolności obywatelskich w naszym państwie.

                                                                      

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski