Zgromadzenie izby radomskiej

Zgromadzenie izby radomskiej odbyło się 13 oraz 20 czerwca. Pierwszego dnia posiedzenia przyjęto uchwałę, w której izba radomska sprzeciwia się treści projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej. 

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Radomiu występuje też do Naczelnej Rady Adwokackiej o podjęcie na najbliższym posiedzeniu plenarnym stanowczych działań zapobiegających przyjęciu ustawy w brzmieniu godzącym zarówno w interesy samorządu adwokackiego, jak i obywateli. 

(czytaj treść uchwały Zgromadzenia izby radomskiej)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/