Zgromadzenie izby szczecińskiej z uznaniem o Kongresie Prawników Polskich

Zgromadzenie Szczecińskiej Izby Adwokackiej 27 maja podjęło uchwałę, w którym z uznaniem odnosi się do Kongresu Prawników Polskich.

„Zgromadzenie Szczecińskiej Izby Adwokackiej z uznaniem odnosi się do zorganizowania i wniosków Kongresu Prawników Polskich, który odbył się w dniu 20 maja 2017 r. w Katowicach, w tym znaczącej roli i udziału adwokatów w tym kongresie” - czytamy w uchwale.

Z kolei 29 maja w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie odbyło się wspólne posiedzenie przedstawicieli szczecińskich adwokatów i radców prawnych. W posiedzeniu udział wzięli członkowie ORA oraz OIRP, a także adw. Marek Mikołajczyk, członek Naczelnej Rady Adwokackiej.

Przedmiotem posiedzenia, prowadzonego pod wspólnym przewodnictwem adw. Włodzimierza Łyczywka, dziekana ORA oraz r.pr. Przemysława Mijala, dziekana OIRP, były sprawy bieżące, w tym przebieg oraz wnioski wypracowane w ramach Kongresu Prawników Polskich, dalsza współpraca przy wydawaniu miesięcznika szczecińskich środowisk prawniczych In Gremio oraz - jak się okazało - wspólne problemy dotyczące postępowań dyscyplinarnych.

Wspólne posiedzenie było drugim, które miało miejsce w ostatnich miesiącach i w ramach rewizyty miało miejsce w siedzibie ORA w Szczecinie. Ideą wspólnych posiedzeń jest wymiana doświadczeń w zakresie wykonywania zawodów adwokata i radcy prawnego, współpracy z sądami apelacji szczecińskiej oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć, w tym wydawania miesięcznika In Gremio.

zdjęcia: Weronika Łyczywek

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/