Zgromadzenie Izby Wrocławskiej

Poniżej publikujemy sprawozdanie adw. Andrzeja Grabińskiego, dziekana Okręgowej Rady Adwokakciej we Wrocławiu, ze Zgromadzenia Sprawozdawczego Izby Wrocławskiej.  

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W dniu 10 czerwca 2017 r. w sali Unii Europejskiej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się coroczne Zgromadzenie Sprawozdawcze naszej Izby, któremu przewodniczył adwokat Jarosław Franczak.

Z ramienia NRA gościliśmy Prezesa i zarazem naszego opiekuna adwokata Jacka Trelę, który przedstawił dotychczasowe działania Prezydium NRA, a także zamierzenia, z którymi przyjdzie się zmierzyć naszemu samorządowi w najbliższym czasie. Jego wystąpienie zostało życzliwie przyjęte, pomimo że dotyczyło tak trudnych spraw. Gościliśmy także Dziekana ORA w Wałbrzychu adwokata Jerzego Lachowicza, Wicedziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu r.pr. dra Tomasza Schefflera, a także Duszpasterza Prawników ks. Prałata Stanisława Pawlaczka.

Kontynuujemy tradycję zapoczątkowaną w trakcie obchodów Jubileuszu 70-lecia naszej Izby, przyznawania statuetek krasnala wybitnym adwokatom z Polski i osobowościom naszej Izby.Za osobowość Adwokatury Izby Wrocławskiej został wyróżniony adwokat Dariusz Wnuk, któremu wręczyłem statuetkę krasnala "adwokatka". Otrzymał On także swoją karykaturę.

W Zgromadzeniu uczestniczyło 424 członków Palestry z naszej Izby na 1080 osób uprawnionych do głosowania.

Szczególne wyrazy podziękowania składam Koleżankom i Kolegom adwokatom zaangażowanym w pracę Prezydium i Komisji, a także wzorową i pełną zapału pracę aplikantów adwokackich na rzecz samorządu.

Andrzej Grabiński, adwokat

Dziekan ORA we Wrocławiu

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/