Zgromadzenie Krakowskiej Izby Adwokackiej

Zwyczajne Zgromadzenie Krakowskiej Izby Adwokackiej – wyjątkowa coroczna okazja do zebrania się adwokatów należących do Krakowskiej Izby Adwokackiej - odbyło się 11 maja br. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Po powitaniu wszystkich zebranych przez adw. Pawła Gierasa, dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie i wprowadzeniu Sztandaru Krakowskiej Izby Adwokackiej adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA wręczył adw. Januszowi Bystrzonowskiemu przyznane przez Prezydium NRA odznaczenie „Adwokatura Zasłużonym” za wybitny wkład pracy na rzecz samorządu adwokackiego. Przemawiając do zebranych adw. Glanc zwrócił uwagę na najważniejsze kwestie, jakimi powinna zajmować się cała Adwokatura i jakim powinna poświęcać czas, uwagę i troskę.

Kolejnym punktem Zgromadzenia były sprawozdania. Dziekan adw. Paweł Gieras podsumował najistotniejsze wydarzenia w drugim roku XII kadencji Rady i poruszył najważniejsze zagadnienia związane z funkcjonowaniem Izby, przypomniał też o minionym Jubileuszu 155-lecia Krakowskiej Izby Adwokackiej i o związanych z nim obchodach, nawiązał też do obchodzonego w tym roku 100-lecia Adwokatury w Polsce i do planowanych w związku z tym inicjatyw, w tym przede wszystkim projektu „100 zmian w prawie na 100-lecie Adwokatury”.

Sprawozdania zdali także adw. Piotr Ochałek, prezes Sądu Dyscyplinarnego, adw. prof. Janusz Raglewski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej i adw. Marcin Kosiorkiewicz, Rzecznik Dyscyplinarny Izby.

Zgromadzenie przyjęło uchwały w sprawie zatwierdzenia wykonania budżetu Okręgowej Izby Adwokackiej i Funduszu Wzajemnej Pomocy KIA za 2017 rok, zatwierdzenia budżetu KIA na 2018 ze składką obniżoną o kwotę 13 zł miesięcznie. Zgromadzenie udzieliło Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2017 r.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry