Zgromadzenie Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu - wyzwania, plany, aspiracje

30 maja 2015 roku odbyło się sprawozdawcze Zgromadzenie Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu. Obrady odbyły się w Centrum Sztuki Współczesnej – nowoczesnym budynku, który stylem znakomicie wpisał się w klimat tej części Torunia.

Dziekan ORA w Toruniu adw. Wiktor Indan-Pykno powitał gości: senatora RP Michała Wojtczaka, posła Tomasza Lenza, przewodniczącego Rady Miasta Torunia Marcina Czyżniewskiego, Panią Prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Annę Skupną, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK dra hab. Tomasza Justyńskiego, Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu Jarosława Sobierajskiego, szefową Prokuratury Okręgowej w Toruniu Wiesławę Zyman, skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej Sławomira Józefowicza.

Licznie zgromadzeni adwokaci serdecznymi brawami powitali Panią Mecenas Mirosławę Pietkiewicz – Skarbnika NRA, wieloletnią opiekunkę naszej Izby, adwokata Ryszarda Marcinkowskiego z ORA w Łodzi, adw. Henryka Lipskiego z ORA w Gdańsku oraz radcę prawnego Ryszarda Wilmanowicza, v-ce  Dziekana OIRP w Toruniu.

Zaproszeni goście mówili o nowych wyzwaniach stojących przed adwokaturą, szczególnie tych łączących się ze zmianami procedury karnej. Życzyli, by stojąca ante portas rewolucja umocniła pozycję naszego zawodu, a kontradyktoryjny proces karny stał się gwarancją sprawiedliwych wyroków. Goście akcentowali aktywność i prężność kujawsko-pomorskiej palestry, coraz wyraźniejszą jej obecność w życiu Torunia. Współpraca z Wydziałem Prawa i Administracji UMK, zwłaszcza w forum pracodawców doczekała się uhonorowania naszego dziekana srebrnym medalem za zasługi dla WPiA. Wręczając to wyróżnienie dr hab. Tomasz Justyński, prof. UMK przypomniał, że większość zebranych to absolwenci toruńskiej uczelni, a codzienna współpraca jest korzystna dla obu stron.

Obrady Zgromadzenia pod przewodnictwem adw. Izabeli Beszczyńskiej-Kowalskiej przebiegły bardzo sprawnie.

Doroczne spotkanie stało się okazją do wyróżnienia koleżanek i kolegów poświęcających swój czas na sprawy publiczne i samorządowe. Adw. Izabela Beszczyńska-Kowalska została doceniona za aktywność w organizacji „Europejskiego Dnia Prawnika”, adw. Weronika Król-Dybowska, adw. Jacek Krężelewski, adw. Piotr Domański  – za inicjatywy prezentujące pozytywny wizerunek palestry w mediach, a adw. Stanisław Chodkowski – za czas poświęcony potrzebującym pomocy w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw. Znakomita tenisistka stołowa adw. Aleksandra Chołub nagrodzona została za wytrwałe zachęcanie, i to z sukcesami, do aktywności fizycznej.

Dyplomy uznania za udział w akcji „Szlachetna paczka” otrzymali aplikanci adwokaccy: Anna Ruczyńska, Karol Kampert, Jakub Witkowski i Michał Tusch.

Najwyższe wyróżnienie Izby „Złota papuga” trafiło w najbardziej godne ręce. Kilkuminutowe standing ovation dla laureatki – adw. Marii Orfin w uznaniu za wieloletnią, ciężką pracę jako kierownika szkolenia aplikantów – stanowiła najlepszą recenzję trafności tego wyboru.

Zarówno w sprawozdaniach dziekana ORA, prezesa Sądu Dyscyplinarnego i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej jak i w dyskusjach nad nimi podkreślano konieczność reagowania środowiska na nowe potrzeby społeczne, na nowe wyzwania. Akcentowano konieczność systematycznych szkoleń, dbania o wizerunek palestry i współpracy z władzami miasta, jak choćby przy pracach w zabytkowej kamienicy, w której mieści się ORA w Toruniu.

Zgromadzenie przekonuje, że Kujawsko-Pomorska Izba Adwokacka zna i rozumie stojące przed środowiskiem problemy. Widać determinację, by z nimi się mierzyć – działać w oparciu o chlubną tradycję, ale używając nowoczesnych narzędzi. Trafne wydaje się spostrzeżenie, że adwokatura powinna być taka jak miejsce, w którym obrady trwały: osadzona w tradycji, czerpiąca z niej siłę, ale dostosowana do wszystkich wymogów współczesności.

adw. Ewa Wielińska 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/