Zgromadzenie Szczecińskiej Izby Adwokackiej


2 kwietnia 2022 r. odbyło się coroczne Zgromadzenie Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Frekwencja wyniosła ponad 60% ogółu członków izby uprawnionych do wzięcia w nim udziału.

Zgromadzenie poprowadziło Prezydium w składzie: adw. Hanna Łyczywek-Falkowska, przewodnicząca oraz adw. Agnieszka Węgielska-Śliwa i adw. Tomasz Pieniężny, zastępcy przewodniczącej.

W trakcie zgromadzenia zdalnie wystąpił prezes NRA adw. Przemysław Rosati, który przedstawił aktualny stan prac NRA, a także najbliższe jej plany. Gość specjalny zgromadzenia, obecny na miejscu, adw. Andrzej Zwara, członek Prezydium NRA, nakreślił z kolei w szczegółach plany cyfryzacji adwokatury w najbliższym czasie.

Swoje sprawozdania złożyli dziekan ORA adw Piotr Dobrołowicz wraz z wicedziekanami adw. Martą Adamek–Donhoffner i adw. Piotrem Mazuro, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej adw. Monika Matkowska, rzecznik dyscyplinarny adw. Waldemar Juszczak, prezes Sądu Dyscyplinarnego adw. Joanna Szałańska.  

Zgromadzenie przyjęło uchwały kwitujące ostatni rok funkcjonowania Okręgowej Rady Adwokackiej, zatwierdziło budżet i zaproponowane składki.

Nadto Zgromadzenie Szczecińskiej Izby Adwokackiej przyjęło trzy uchwały programowe – jedną dotyczącą uchwalenia Konstytucji RP 25 lat temu i wzywającą rządzących do jej przestrzegania, a dwie kolejne – dotyczące Ukrainy i pomocy świadczonej uchodźcom oraz sytuacji tamtejszych adwokatów.

Uchwały programowe Zgromadzenia Szczecińskiej Izby Adwokackiej:

1.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe 25 lat temu, jest najważniejszym aktem prawnym w naszym państwie.

Prawa i wolności obywatelskie, ujęte w jej treści – niezależnie od podejmowanych w ostatnich 7 latach działań rządzących ukierunkowanych na ich osłabienie – pozostają kierunkowskazem w codziennej pracy adwokatek i adwokatów Szczecińskiej Izby Adwokackiej.

Nie mniej istotna z punktu widzenia palestry jest realizacja konstytucyjnej zasady statuującej odrębność oraz niezależność sądów i trybunałów od innych władz. Realność trójpodziału władz jest warunkiem niezbędnym do pełnego i należytego wykonywania zawodu adwokata.

Wzywamy władzę ustawodawczą i wykonawczą w naszym kraju do poszanowania Konstytucji RP, w szczególności do przywrócenia standardów demokratycznego państwa prawa w niej ujętych.

2.

Zbrojna napaść Rosji na Ukrainę podważyła trwającą od wielu dekad stabilność pokojowego współistnienia narodów w środkowo-wschodniej części Europy. To okrutne doświadczenie narodu ukraińskiego, skutkujące tysiącami niewinnych ofiar bezzasadnej militarnej agresji, stawia pod znakiem zapytania bezpieczeństwo ładu światowego.

Samorząd adwokacki nie pozostaje obojętny na losy uchodźców z Ukrainy. Świadczy o tym szereg działań podejmowanych oddolnie przez samych adwokatów, jak i organizowanych przez samorząd, przejawiających się chociażby w adwokackiej zbiórce darów na rzecz ukraińskich dzieci, zbiórce pieniężnej, świadczonej nieodpłatnie pomocy prawnej, a w końcu w przyjmowaniu rodzin ukraińskich do własnych domów i mieszkań.

Zgromadzenie Szczecińskiej Izby Adwokackiej składa podziękowania wszystkim członkom naszej palestry, którzy zaangażowali się w niesienie tej wszechstronnej, bezinteresownej pomocy osobom tak bardzo jej dzisiaj potrzebującym.

3.

Adwokaci i aplikanci adwokaccy Szczecińskiej Izby Adwokackiej solidaryzują się z adwokatami ukraińskimi, którzy nie tylko wykonują swoje obowiązki w ogarniętej wojną ojczyźnie, ale także zbrojnie walczą z najeźdźcą o wolną, suwerenną i demokratyczną Ukrainę. Wspieramy Was i gotowi jesteśmy wspierać Was nadal oraz Waszych rodaków, którzy znaleźli schronienie w naszej przyjaznej Wam ojczyźnie.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry