Adw. Piotr Dobrołowicz nowym dziekanem izby szczecińskiej

W dniu 6 lutego 2021 r. odbyło się wyborcze zgromadzenie Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Tak jak w większości innych izb, zgromadzenie odbyło się w trybie zdalnym, co skutkowało bardzo wysoką frekwencją (sięgającą momentami ok. 89 %).

Dotychczasowy, zasłużony dla adwokatury, dziekan Włodzimierz Łyczywek zakończył swoją drugą kolejną kadencję.

Nowym dziekanem został Piotr Dobrołowicz – adwokat od 2003 r., członek ORA w latach 2004–2016, dwukrotny delegat na KZA, w latach 2008-2016 redaktor naczelny wydawnictwa szczecińskich środowisk prawniczych „In Gremio”, a w latach 2012-2017 przewodniczący Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Szczecinie.

Na rzecznika dyscyplinarnego wybrano Waldemara Juszczaka, na prezes sądu dyscyplinarnego Joannę Szałańską, a na przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Monikę Matkowską.

Delegatami izby szczecińskiej na najbliższy Krajowy Zjazd Adwokatury zostali:

- Marek Mikołajczyk

- Włodzimierz Łyczywek

- Piotr Dobrołowicz

- Marta Adamek-Donhöffner

- Krzysztof Ławrynowicz

- Wiesław Fafuła

- Michał Olechnowicz

- Martyna Maciejewska-Przyłucka

Podsumowaniem zgromadzenia było podjęcie uchwały zaproponowanej przez nowego dziekana rady o treści:

Niezależny wymiar sprawiedliwości to fundament sprawnie działającego, demokratycznego państwa prawa. Jakiekolwiek ingerencje polityczne w prace sądów lub prokuratur, które mają na celu ograniczenie niezawisłości sędziów lub niezależności prokuratorów należy traktować jako działania godzące w podstawowe prawa i wolności obywatelskie, zagwarantowane społeczeństwu w Konstytucji RP. 

Zgromadzenie Szczecińskiej Izby Adwokackiej wyraża solidarność z wszystkimi prawnikami kierującymi się w swojej codziennej pracy poczuciem niezależności, a szczególnie wspiera tych, którzy z tego powodu mierzą się dzisiaj z szeregiem bezpodstawnych szykan.

Za jej przyjęciem oddało głos blisko 91 % zgromadzonych.

Więcej informacji o wyborach na stronie internetowej Szczecińskiej Izby Adwokackiej.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski