Zgromadzenie warszawskiej izby adwokackiej

Zgromadzenie warszawskiej izby adwokackiej odbyło się 14 czerwca. Ustalono m.in. wysokość składki oraz omawiano szczegóły kampanii promującej zawód adwokata. 

Zgromadzenie rozpoczęło się od krótkiego wystąpienia adw. Pawła Rybińskiego, dziekana izby. Następnie adw. Olga Sztejnert–Roszak kontynuowała Zgromadzenie przerwane w marcu br. Zaczęła od skrupulatnego zapoznania obecnych z treścią dokumentów, które wpłynęły na jej ręce, wyjaśniając też aktualny stan prawny, uzasadniający możliwość kontynuowania Zgromadzenia po przerwie.

Jako, że przerwa Zgromadzenia nastąpiła jeszcze przed przyjęciem porządku obrad, kolejnym punktem było głosowanie tej kwestii. Po przyjęciu porządku obrad wybrano członków komisji: skrutacyjnej, mandatowej, wnioskowej, finansowej i wyborczej.

Następnie sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Adwokackiej zaprezentowała adw. Anna Czepkowska–Rutkowska, sekretarz ORA, poświęcając dużo czasu sprawie wykonania uchwały programowej Nadzwyczajnego Zgromadzenia Izby z października 2014 r. Sprawozdanie z działalności ORA kontynuował adw. Paweł Rybiński, prezentując wnioski dotyczące zwalczania nieuczciwej konkurencji. Dziekan oddał głos adw. Michałowi Fertakowi, rzecznikowi prasowemu ORA, który przy pomocy prezentacji multimedialnej opowiedział o dotychczas przeprowadzonych działaniach w ramach strategii marketingowej oraz o planach na przyszłość.

Zgromadzenie wybrało przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, którym został adw. Andrzej Tomaszek oraz Komisję Rewizyjną w składzie: członkowie - adw. Dariusz Goliński, adw. Marek Kotarski, adw. Andrzej Nogal, adw. Antonina Pieczyńska, adw. Agata Rewerska, adw. dr Kamil Szmid; zastępcy członków - adw. Przemysław Adynowski i adw. Katarzyna Tryniszewska.

Odbyło się także głosowanie w sprawie podjęcia uchwał, dotyczących zatwierdzenia preliminarza budżetowego ORA na 2015 rok oraz ustalenia składki na potrzeby izby na rok 2015 rok. Przyjęty został jeden z dwóch projektów proponowanych przez ORA – zakładający pozostawienie składki podstawowej bez zmian.

Przewodnicząca Komisji Wnioskowej adw. Magdalena Fertak przedstawiła zgłoszone do komisji projekty uchwał. W wyniku merytorycznej dyskusji nad zgłaszanymi przez uczestników zgromadzenia poprawkami, zostało przyjętych siedem uchwał.

(zobacz wszystkie uchwały)


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry