Zielona Góra: Izbowy Konkurs Krasomówczy dla Aplikantów Adwokackich


Doroczny Konkurs Krasomówczy dla Aplikantów Adwokackich odbył się 24 marca 2018 r. w sali nr 38 Sądu Okręgowego w Zielonej Górze.

W konkursie wzięło udział czternaścioro aplikantów z drugiego i jeden aplikant z pierwszego roku aplikacji.

Przemówień wysłuchała komisja konkursowa w składzie: adw. Krzysztof S. Szymański, dziekan ORA – przewodniczący, adw. Filip Woziński, wicedziekan ORA oraz adw. Lech Kochaniak, kierownik szkolenia – sekretarz.

W atmosferze zbliżonej do warunków rozprawy sądowej odbywającej się w największej sali Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, aplikanci uczestniczący w konkursie, ubrani w togi  adwokackie wygłosili przygotowane przemówienia.

Komisja po wysłuchaniu wszystkich wystąpień, po naradzie ogłosiła wyniki :

- pierwsze miejsce i nagrodę 1000,00 zł przyznano apl. adw. Joannie Radziwon,

- drugie miejsce i  nagrodę 600,00 zł przyznano apl. adw.  Katarzynie Kozłowskiej,

- trzecie miejsce i nagrodę 400,00 zł przyznano apl. adw. Anicie Robaszek.

Dodatkowo Komisja wyróżniła przemówienie apl. adw. Aleksandry Sibińskiej- Szadnej, wrażenie zrobiły także przemówienia apl. adw. Anety Chodakowskiej, apl. adw. Kamila Masionka oraz apl. adw. Bartosza Jaroni.

Laureatki dwóch pierwszych miejsc: Joanna Radziwon i Katarzyna Kozłowska reprezentować będą  Izbę w Konkursie Środowiskowym dla Izb Adwokackich  z Łodzi, Poznania, Szczecina i Zielonej Góry, który odbędzie się w dniu 26 maja 2018 r. w Zielonej Górze.

W podsumowaniu Konkursu przewodniczący, w imieniu Komisji Konkursowej pogratulował wyróżnionym, zwrócił uwagę  na staranne  przygotowanie wszystkich  uczestników, profesjonalizm i wysoką kulturę wypowiedzi.

adw. Lech Kochaniak


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/