Zmarł adw. Andrzej Koźlik, wieloletni wicedziekan ORA w Katowicach

Z wielkim żalem i ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 15 listopada 2021r. odszedł od nas adwokat Andrzej Koźlik, wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach czterech kadencji, od 1986 do 2007 roku członek Okręgowej Rady Adwokackiej, skarbnik ORA, nauczyciel i  wychowawca aplikantów adwokackich, członek Komisji egzaminacyjnych dla adwokatów i aplikantów adwokackich, wyróżniony odznaką „Adwokatura Zasłużonym”. Zawsze życzliwy pogodny i uśmiechnięty, Kolega i Przyjaciel.

Wyrazy szczerego współczucia Żonie, Córce - adw. Magdalenie Koźlik, Synowi oraz wszystkim Jego Bliskim w imieniu Koleżanek i Kolegów Adwokatów, Członków Okręgowej Rady Adwokackiej, Pracowników ORA w Katowicach oraz własnym

składa

Dziekan Izby Adwokackiej w Katowicach

adw. Roman Kusz 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry