Zmarł adw. dr Stanisław Czarnynoga


Adwokat dr Stanisław Czarnynoga zmarł 7 czerwca. Był wieloletnim wykładowcą aplikantów adwokackich, działaczem samorządowym, członkiem Wyższej Komisji Rewizyjnej, sędzią Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, wybitnym specjalistą prawa rzeczowego.

Adw. dr Stanisław Czarnynoga został wpisany na listę adwokatów izby katowickiej w 1972 roku. W 1992 roku został powołany na wykładowcę w systemie szkolenia aplikantów adwokackich. W 1993 i 1995 roku był członkiem Centralnego Zespołu Wizytatorów, przez wiele lat był również członkiem Wyższej Komisji Rewizyjnej NRA, gdzie w latach 2004 - 2007 pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Wyższej Komisji Rewizyjnej. W latach 1995-2001 był członkiem Komisji Rewizyjnej ORA w Katowicach.

Był wykładowcą z zakresu prawa rzeczowego w systemie szkolenia aplikantów adwokackich. 

Członek Kapituły i laureat nagrody Św. Iwo. Naczelna Rada Adwkacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura Zasłużonym


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry