Zmarł adw. Michał Went

W wieku 68 lat zmarł adw. dr Michał Went, prezes Sądu Dyscyplinarnego Pomorskiej Izby Adwokackiej.

Mecenas Went był adwokatem od 1986 roku, od lat zaangażowany był w działalność samorządu adwokackiego. Od roku 1998 do chwili obecnej był prezesem Sądu Dyscyplinarnego Pomorskiej Izby Adwokackiej. W 2010 roku był przewodniczącym Krajowego Zjazdu Adwokatury. Adw. Michał Went był patronem wielu pokoleń aplikantów adwokackich. W 2005 roku został odznaczony odznaką „Adwokatura Zasłużonym”. Kilka miesięcy temu, podczas uroczystości jubileuszowych 70-lecia Adwokatury Pomorskiej otrzymał wyróżnienie jubileuszowe od adw. Andrzeja Zwary, prezesa NRA. Był doktorem prawa, specjalizował się w prawie cywilnym.

- Mecenasa Michała Wenta poznałem jako aplikant adwokacki. To on wprowadzał mnie w świat prawa gospodarczego. Był początek lat dziewięćdziesiątych, w Polsce trwała transformacja, a mec. Went doskonale już rozumiał na czym polega nowoczesna gospodarka rynkowa i chętnie dzielił się z nami tą wiedzą. Był wzorem adwokata w tradycyjnym tego słowa znaczeniu – pracowity, koleżeński, serdeczny, uczciwy i lojalny. To wielka strata dla adwokatury i dla wszystkich, którzy go znali. – wspomina adw. Andrzej Zwara, prezes NRA.  

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry