Zmarł adw. Ryszard Podlipniak były dziekan ORA w Kielcach

Adw. Ryszard Podlipniak, były dziekan izby kieleckiej, zmarł 9 czerwca w wieku 85 lat. Uroczystości pogrzbowe odbędą się 12 czerwca w Kielcach.

Śp. Ryszard Podlipniak urodził się 2 stycznia 1930 roku. W latach 1948-1952 studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Po ukończeniu studiów odbył aplikację prokuratorską, po zakończeniu której pełnił obowiązki prokuratora w prokuraturze w Radomiu, Jędrzejowie, Ostrowcu Świętokrzyskim i w Kielcach.

W dniu 3 września 1962 roku został wpisany na listę adwokatów Wojewódzkiej Izby Adwokackiej w Kielcach. Zawód adwokata początkowo wykonywał w Skarżysku Kamiennej, a następnie w Kielcach w Zespole Adwokackim Nr 2 i 4, a po jego rozwiązaniu w indywidualnej Kancelarii Adwokackiej.

W okresie od 29 kwietnia 1979 do 30 września 1989 pełnił funkcję Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach. Był wykładowcą szkolenia aplikantów adwokackich, wychowawcą wielu pokoleń aplikantów adwokackich.

Adwokat Ryszard Podlipniak został wielokrotnie odznaczony na pracę zawodową, społeczną oraz samorządową, m.in. w 1956 roku Srebrnym Krzyżem Zasługi, w 1967 roku Odznaką 1000-lecia Państwa Polskiego, Złotą Odznaką Adwokatury, Medalem 70-lecia Adwokatury Polskiej, a w 1987 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wielokrotnie był delegatem na Krajowych Zjazdach Adwokatury.

Odszedł znakomity prawnik, wypełniający z oddaniem przez blisko 60 lat swoje obowiązki zawodowe

Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 12 czerwca o godz. 10.00 w Bazylice Katedralnej w Kielcach, po czym nastąpi wyprowadzenie na Cmentarz Prawosławny.

 


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry