Zmarł mec. Marek Gutowski - pogrzeb 30 listopada w Poznaniu

  • Mec. Marek Gutowski, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu w latach 1989-1995, zmarł 21 listopada 2022 r.
  • Uroczystości pogrzebowe odbędą się 30 listopada na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu.

 

Marek Gutowski urodził się 4 lutego 1945 r. w Częstochowie. Ukończył prawo na wydziale Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu. W roku 1970 ukończył aplikację sędziowską, w roku 1971 rozpoczął aplikację adwokacką w Izbie Poznańskiej.

Na listę adwokatów został wpisany w 1975 roku, czynnym adwokatem był do roku 1995.

Wielokrotnie wybierany delegatem na Zjazdy Adwokatury. Był cenionym patronem aplikantów.

Od 1983 do 1989 roku pełnił funkcję wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, w tym czasie dziekanem był adw. Witold Knoppek.

W 1989 roku kandydował na dziekana i poznańscy adwokaci powierzyli mu tę funkcję na dwie kadencje.

Był odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi – to państwowe odznaczenie wręczono mu na Krajowym Zjeździe Adwokatury w 1998 r.

Adwokatura odznaczyła go odznaką Adwokatura Zasłużonym 7 czerwca 1995 roku.


Jego dzieci są adwokatami: adw. prof. Maciej Gutowski, dziekan ORA w Poznaniu w latach 2013-2021oraz adw. dr Maria Gutowska-Ibbs.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry