Znamy zwycięzców Izbowego Konkursu Krasomówczego w Bydgoszczy


Izbowy Konkurs Krasomówczy odbył się 29 marca w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy. Zwycięzcą został apl. adw. Tomasz Szamocki. 

W konkursie udział wzięli aplikanci adwokaccy drugiego oraz dwoje aplikantów adwokackich trzeciego roku, którzy tradycyjnie wcielali się w role pełnomocników: oskarżycieli posiłkowych, powodów, pozwanych i oczywiście - obrońców.

Od wielu lat w izbie bydgoskiej swojego wyboru najlepszych wystąpień dokonują także aplikanci adwokaccy przysłuchujący się wystąpieniom koleżanek i kolegów.

Jury regulaminowe w składzie: adw. Justyna Mazur - przewodnicząca oraz członkowie, adw. Ewa Czerska i adw. Andrzej Biliński dokonało oceny dziesięciu wystąpień konkursowych, biorąc pod uwagę poprawność rozstrzygnięcia zagadnień prawnych, styl i język przemówienia, jego formę, poprawność fonetyczną, konstrukcję przemówienia, sposób przedstawienia strony faktycznej sprawy i wywołane nim wrażenie.

Mając na uwadze powyższe kryteria, jury ogłosiło zwycięzcę, został nim apl. adw. Tomasz Szamocki. Drugie miejsce zajął apl. adw. Mikołaj Stern, zaś trzecie apl. adw. Piotr Sobociński. Jury wyróżniło też apl. adw. Joannę Cajtel.

Kolejny raz aplikanci adwokaccy podzielili opinię jury konkursowego i przyznali ex aequo pierwsze miejsce aplikantom Piotrowi Sobcińskiemu i Tomaszowi Szamockiemu.

Konkurs został przeprowadzony stosownie do zapisów Uchwały nr 27 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 16 stycznia 2015 r. – dotyczącej regulaminu konkursów krasomówczych.

„Cóż ważniejsze jest od słów, wszystko ze słów się bierze.” - ta sentencja w Klubie Adwokata w Bydgoszczy wybrzmiewała  w szczególny,  wyjątkowy sposób.  Wystąpienia wszystkich uczestników konkursu prezentowały wysoki poziom i nie pozostawiły słuchaczy bez emocji. Bardzo cieszy dbałość i troska o kulturę i wagę wypowiadanych słów. Za co serdecznie dziękujemy naszym młodym koleżankom i kolegom oraz ich Patronom.

adw. Ewa Czerska


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry