Zwyczajne Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Olsztynie 27 maja

Zwyczajne Zgromadzenie Olsztyńskiej Izby Adwokackiej odbyło się 27 maja w Worlitach. Gośćmi Zgromadzenia był adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury i adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA.

Zgromadzenie, po wysłuchaniu sprawozdań dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej, prezesa Sądu Dyscyplinarnego Izby, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Rzecznika Dyscyplinarnego Izby, udzieliło Okręgowej Radzie Adwokackiej w Olsztynie absolutorium za okres od ostatniego Zgromadzenia.

Zgromadzenie Olsztyńskiej Izby Adwokackiej podjęło uchwałę popierającą inicjatywę Kongresu Prawników Polskich powołania Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej. Uchwała wzywa adwokatów do zaangażowania w prace nad kompleksowym projektem reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości. Zwraca też uwagę, że poszanowanie konstytucyjnej zasady całkowitej niezależności sądów i trybunałów od innych władz powinno być punktem wyjścia do prac nad reformą. Pokreśla też potrzebę usprawnienia polskiego sądownictwa, uproszczenia procedur oraz szerszego dostępu do zawodu sędziego dla osób wykonujących inne zawody prawnicze.

Zgromadzenie podjęło również uchwały w sprawach zatwierdzenia wykonania budżetu izby, zatwierdziło plan finansowy na 2017 r., uchwaliło nową, niższą od dotychczasowej wysokość składki na potrzeby Izby Adwokackiej w Olsztynie i zadecydowało o rozliczeniu nadpłaty emerytów. Zgromadzenie zobowiązało Okręgową Radę Adwokacką w Olsztynie do zdyscyplinowania adwokatów niepłacących w terminie składek oraz zwróciło się do Naczelnej Rady Adwokackiej z wnioskiem o kontynuowanie ubiegłorocznej inicjatywy druku Terminarza Adwokata.

adw. Jerzy Dobrzański
wicedziekan

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/