Adw. prof. Maciej Gutowski laureatem Złotego Paragrafu

Adw. prof. Maciej Gutowski, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, został uhonorowany "Złotym Paragrafem", przyznawanym przez "Dziennik Gazetę Prawną". Statuetkę wręczał adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, który zasiada w Kapitule Nagrody. Gala odbyła się 20 kwietnia w Pałacu Tyszkiewiczów w Warszawie. 

Złote Paragrafy to coroczna nagroda wręczana osobom, które w ciągu minionego roku wywarły największy wpływ na jakość prawa i kondycję wymiaru sprawiedliwości. Przyznawana jest najwybitniejszym przedstawicielom zawodów prawniczych - adwokatom, sędziom, prokuratorom oraz radcom prawnym.

W tym roku statuetkę w kategorii "najlepszy adwokat" otrzymał adw. prof. Maciej Gutowski. W uzasadnieniu Kapituła Nagrody stwierdza, że "trudno przecenić jego zaangażowanie w życie samorządu, biorąc pod uwagę nakład pracy merytorycznej. Jest współautorem Kodeksu Etyki Adwokackiej oraz Strategii Adwokatury. Na swoim koncie ma liczne publikacje w prasie codziennej i w prawniczych periodykach, zawierające komentarze i analizy prawne zmian legislacyjnych w Polsce. Często zapraszany jest jako komentator przez redakcje telewizyjne oraz stacje radiowe, ze względu na umiejętność wyjaśniania zawiłych kwestii w sposób zrozumiały dla zwyczajnego odbiorcy. W czasie gdy był dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, przygotowano i przeprowadzono kampanię społeczną "Twój Adwokat", której cele były edukacyjne - by uświadomić obywatelom potrzebę korzystania z porad prawnych - oraz wizerunkowe, by ukazać zawód adwokata, w który wpisany jest obowiązek ochrony praw i wolności obywatelskich"

Odbierając statuetkę "Złoty Paragraf" z rąk adw. Andrzeja Zwary oraz zastępcy redaktora naczelnego DGP - Krzysztofa Jedlaka, adw. prof. Gutowski zastrzegł, że traktuje tę nagrodę jako wyróżnienie dla całej Adwokatury, ponieważ sam o sobie nie myśli w kategorii "najlepszy adwokat". Zwrócił uwagę na etos pracy zawodu adwokata, który sprawia, że przedstawiciele tego zawodu pracowali na najwyższym poziomie także w czasach, kiedy nie było żadnych nagród. Stwierdził też, że wyróżnienia są także wyzwaniem do dalszej wytężonej pracy. 

To nie jedyny adwokat, uhonorowany "Zlotymi Paragrafami". Adw. prof. nadzw. dr hab. Tomasz Siemiątkowski otrzymał statuetkę w kategorii "za działania na rzecz prawa i gospodarki". W pozostałych kategoriach "Złote Paragrafy" otrzymali: "najlepszy sędzia" - sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie Waldemar Żurek, rzecznik prasowy KRS; w kategorii "najlepszy prokurator" Andrzej Seremet; zaś w kategorii "najlepszy radca prawny" mecenas Maria Ślązak. 

Mecenas Ślązak, skorzystała z okazji, by podziękować adw. Andrzejowi Zwarze, prezesowi NRA, za poparcie, jakiego Adwokatura udzieliła kandydaturze Pani Mecenas na prezydenta CCBE. Zazanaczyła, że sama, choć wykonuje zawód radcy prawnego, jest również adwokatem. 

Podczas Gali przyznano także Nagrodę BonaLex, która została ustanowiona, by promować najlepsze rozwiązania legislacyjne, sprzyjające rozwojowi gospodarki i przedsiębiorczości w Polsce. 

Kapituła nagrodziła w tym roku twórców ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Twórcami tej ustawy są: Jacek Męcina, członek Rady Dialogu Społecznego; Henryka Bochniarz, prezydent Konferencji Lewiatan; Andrzej Malinowski, prezydent organizacji Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej; Marek Goliszewski, prezes Business Centre Club; Jerzy Bartnik, przezes Związku Rzemiosła; Piotr Duda, przewodniczący NSZZ "Solidarność"; Jan Guz, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych; Dorota Gardias, przewodnicząca Forum Związków Zawodowych.

W tym roku Kapituła przyznała również dwie nagrody specjalne: dla Michała Jankowskiego oraz prof. Piotra Hofmańskiego.  

Adw. prof. Maciej Gutowski jest dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym. Jako adwokat prowadzi działalność w spółce adwokackiej Gutowski i Wspólnicy z siedzibą w Poznaniu, w zakresie zastępstwa procesowego, obsługi podmiotów gospodarczych i doradztwa prawnego. Jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego). Jest także przewodniczącym Kolegium Redakcyjnego "Palestry", wiceprzewodniczącym Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz arbitrem w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Prof. Gutowski ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w 1996 r. oraz studia Master of Laws (LLM) w dziedzinie prawa handlowego w Central European University w 1997 r. Od 1997 roku związany jest z Katedrą Prawa Cywilnego UAM. Tytułu profesora w dziedzinie „nauki prawne” odebrał z rąk Prezydenta Bronisława Komorowskiego w 2015 roku.

Jest współautorem Kodeksu Etyki Adwokackiej oraz Strategii Adwokatury. Na swoim koncie ma liczne publikacje w prasie codziennej i w prawniczych periodykach, zawierające komentarze i analizy prawne zmian legislacyjnych w Polsce. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji w dziedzinie prawa cywilnego, handlowego oraz o charakterze interdyscyplinarnym, w tym rekomendowanych przez Naczelną Radę Adwokacką monografii „Umowa o zastępstwo procesowe” (C.H. Beck Warszawa 2009), „Wzruszalność czynności prawnej” (C.H. Beck Warszawa 2010), „Nieważność czynności prawnej” (C.H. Beck Warszawa 2012), oraz „Bezskuteczność czynności prawnej” (C.H. Beck Warszawa 2013). W prestiżowej serii Duże Komentarze Becka ukazała się także najnowsza publikacja pod redakcją adw. prof. Gutowskiego „Komentarz do Kodeksu cywilnego”.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/